Werner Thomas

Werner Thomas is Hoogleraar Spaanse en Spaans-Amerikaanse geschiedenis aan de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de nieuwe tijd van KU Leuven. Hij publiceerde o.a. over de politieke en culturele relaties van de Zuidelijke Nederlanden met het Spaanse rijk (1500-1700). Zijn huidige onderzoeksprojecten behandelen de bijdrage van de Zuid-Nederlandse drukpersproductie aan de opbouw van het Spaanse rijk in Amerika (1520-1800), de Zuidelijke Nederlanden als vertaalcentrum voor de Spaanse monarchie (1520-1700), de rol van gemengde elites in de creatie van een loyauteitsgevoel tegenover de Spaanse vorst (1659-1708), en de productie en verspreiding van vroegmoderne beschrijvingen van de inlandse talen van Spaans-Amerika (ca. 1500 ? ca. 1800).