Willem Elias

Em. prof. dr. Willem Elias promoveerde in 1989 tot doctor in de Wijsbegeerte met een proefschrift over de relatie tussen hedendaagse kunst en educatie. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel ook klassieke talen, moraalwetenschappen, vrijetijdsagogiek en wetenschapsontwikkeling. En aan de Rijksuniversiteit te Leiden andragologie en museologie.