Yola Thienpont

Yola Thienpont was meer dan 25 jaar actief als maatschappelijk werker en leidinggevende in verschillende sectoren van het maatschappelijk werk. Sinds 2005 werkt ze in Vlaanderen als zelfstandige vormingswerker en procesbegeleider met groepen en individuen rond diverse thema's. Samen met haar man Guy is ze de bezieler van Het Stiltehuis, gelegen in Fraipont in de vallei van de Vesder.