Samenleven in diversiteit

De wereld verandert voortdurend en aan een razendsnel tempo. Ook in onze regio is diversiteit een realiteit. Avansa maakt ruimte voor herkenning en begrip voor elkaar. Want enkel door elkaar te leren kennen, bouwen we samen aan een gedeelde toekomst.

We zetten in op activiteiten en projecten die ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende culturen stimuleren. Dat kan gaan over gespreksavonden over religie of identiteit. Maar ook vormingen over de anti-racismestrijd komen aan bod. In onze lezingenreeksen maken we steevast plaats voor het thema samenleven in diversiteit.

Daarnaast zetten we ook enthousiast onze schouders onder praatgroepen Nederlands. Op verschillende plekken in onze regio komen anderstaligen samen met vrijwilligers om Nederlands te oefenen. Deze gespreksmomenten staan garant voor fijne ontmoetingen en warme gesprekken in een ongedwongen sfeer.

In de video hieronder ontdek je hoe het eraan toegaat tijdens een leesgroep Nederlands. Verderop ontdek je projecten, reeksen of activiteiten waarbij 'samenleven in diversiteit' centraal staat.

't Klaptgat (c) Stad Mechelen Fotograaf Gil Plaquet

MEER ACTIVITEITEN?

Snuister door ons aanbod van lezingen en workshops waarbij samenleven in diversiteit centraal staat.