Januari 2021 - december 2023

Dialoog

Het traject ‘Rondom Prison’ laat deelnemers kennis maken met het leven in de Mechelse gevangenis. Misschien nam je zelf al eens deel? De interesse voor dit project was immers elk jaar heel groot. We merkten na elke reeks dat de deelnemers hun mening over het gevangenisleven telkens nuanceerden of bijstelden.

31351803645 083b5b3e5e o

In 2019 opende in Mechelen het eerste transitiehuis van ons land. In een transitiehuis wonen gedetineerden zelfstandig samen, voor de start van hun invrijheidsstelling. Samen met coaches bereiden ze hun terugkeer naar de samenleving voor. Deze plek en haar werking komen zeker aan bod in de eerstvolgende Rondom Prison reeks.

Ondertussen hebben we voor dit thema de handen in elkaar geslagen met de 12 andere Avansa’s. De komende drie jaar zoeken we samen naar manieren om een draagvlak te creëren voor een herstelgerichte samenleving. We bedoelen daarmee een samenleving waarbij zowel aandacht is voor dader, slachtoffer als de samenleving zelf. Met ‘dialoog’ willen we burgers uitdagen om na te denken over hoe de samenleving kan omgaan met betekenisvolle gerechtigheid.

Avansa zal dit traject mee vormgeven, samen met partners in de Mechelse regio. Via onze websiteblog verneem je in de nabije toekomst meer over de eerste stappen die we daarvoor zetten.