Januari 2021 - december 2023

Dialoog

Conflicten zijn van alle tijden. Hoe je er als samenleving mee omgaat hebben we vooral zelf in handen. Dat is de insteek van het Vlaams project DIALOOG.

Https platform parcours cloud volumes avansa mzw DIALOO Gprojectpagina MET LOGO f1640077656

Alle Avansa-centra slaan de komende drie jaar de handen in elkaar om draagvlak te creëren voor een herstelgerichte samenleving. We bedoelen daarmee een samenleving waarbij zowel aandacht is voor dader, slachtoffer als de samenleving zelf. Met ‘Dialoog’ willen we burgers uitdagen om na te denken over hoe de samenleving kan omgaan met betekenisvolle gerechtigheid.

Ook vanuit Avansa regio Mechelen geven we dit project mee vorm. We hernemen o.a. het traject Rondom Prison. Klik onderaan de pagina door naar de activiteiten die in het voorjaar van 2022 op de planning staan.

Rondom Prison

Het traject Rondom Prison laat deelnemers al enkele jaren kennis maken met het leven in de Mechelse gevangenis. Misschien nam je zelf al eens deel? De interesse voor dit project was immers elk jaar heel groot. We merkten na elke reeks dat de deelnemers hun mening over het gevangenisleven telkens nuanceerden of bijstelden.

In 2019 opende in Mechelen het eerste transitiehuis van ons land. In een transitiehuis wonen gedetineerden zelfstandig samen, voor de start van hun invrijheidsstelling. Samen met coaches bereiden ze hun terugkeer naar de samenleving voor. Deze plek en haar werking komen aan bod in de nieuwe reeks die start in februari.

Dialoog blanco blauw

PROJECTWEBSITE DIALOOG

Op de projectwebsite ontdek je o.a. het overkoepelend activiteitenprogramma en een bibliotheek met waardevolle lees-, kijk- en luistertips. Meevolgen kan ook via Facebook en Instagram.

In samenwerking met